tabaelm logo

موسسه بین المللی طباعلم

دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ارائه خدمات اعزام دانشجو به دانشگاههای معتبر کشورهای ترکیه و آذربایجان
اولین و با سابقه ترین موسسه مجاز و رسمی اعزام دانشجو در شمال غرب کشور

موسسه بین المللی طبا علم دارای نمایندگی های علمی از دانشگاههای معتبر کشورهای ترکیه و آذربایجان بطور مستمر با همکاری دانشگاههای داخل کشور نسبت به ارائه خدمات اعزام دانشجو اقدام می نماید.

فعالیت ها و خدمات این موسسه در زمینه های مختلف از جمله مشاوره در مورد نحوه پذیرش و ادامه تحصیل، ارائه مدارک مورد نیاز در زمان پذیرش و مصاحبه، نحوه فراهم نمودن مدارک، خدمات ثبت نام و تقويتی و شرکت در آزمونهای ورودی، ارائه کتب و جزوات مختلف، خدمات ثبت نام TÖMER و اخذ دیپلم TÖMER، خدمات ثبت نام YDS و دیگر موارد مورد لزوم برای اعزام دانشجو می باشد.

 • خدمات ثبت نام شرکت در آزمونهای ورودی دانشگاههای ترکيه YÖS و ALES
 • YÖS (ورودی کارشناسی و رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)
 • ALES (ورودی کارشناسی ارشد و دکتری)
 • KPDS و YDS (زبان انگلیسی)
 • خدمات ثبت نام YÖS, ALES, KPDS, YDS, TÖMER
 • انجام مراحل مختلف ثبت نام و شرکت در آزمونهای YÖS, ALES, KPDS, YDS, TÖMER, GRE, TUS
 • برگزاری تورهای شرکت در آزمون
 • ارائه کتب و جزوات آموزشی
 • ارائه راهنمایی و مشاوره در خصوص نحوه و مراحل اخذ پذیرش و انتخاب رشته دانشگاهها
 • ارائه خدمات TÖMER دانشگاههای ترکیه
 • ارائه خدمات و اخذ ديپلم TÖMER دانشگاههای ترکیه
 • ارائه خدمات و ثبت نام TÖMER دانشگاههای ترکیه
 • ارائه خدمات و ثبت نام YÖS و ALES دانشگاههای ترکیه
 • جزوات و کتابهای YÖS (آمادگی کنکور ورودی دانشگاههای ترکيه در مقاطع پزشکی/دندانپزشکی/ داروسازی و کارشناسی برای تمامی رشته ها)
 • جزوات و کتابهای ALES (آمادگی کنکور ورودی دانشگاههای ترکيه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا برای تمامی رشته ها)